Tilakaupan ja ravintolan uudet aukioloajat 1.10 alkaen. Katso lisätiedot täältä.

20. Metsien jatkuva kasvatus kannattaa

Luontopolun tämän kohteen välittömässä ympäristössä ei metsää ole avohakattu, ainoastaan harvennettu isoja puita poistamalla. Jäljellä jäänyt metsä on harvaa, mutta säilyttää silti metsäisen tunnun. Valoa pääsee metsän pohjaan ja uudet puut itävät itsestään ilman istutusta. Metsään jätetään pääosin hyväkuntoisia, pienikokoisia ja suorarunkoisia puita, jotka järeytyvät 15-30 vuodessa tukkikokoon. Tukki– eli sahapuusta saa 3-4 kertaisen hinnan pienempikokoisiin puihin verrattuna. Maisema- ja luonnonsuojelusyistä metsään jätetään myös edellisen polven isoja puita. Tällaista metsänhoitotapaa kutsutaan jatkuvaksi kasvatukseksi.

Tämän metsän vieressä polusta pohjoiseen on 2000-luvun alussa tehdyn avohakkuun jälkeinen nuori kuusikko. Maanmuokkauksen ja istutusten jälkeen taimikkoa pitää hoitaa, jotteivat heinät ja lehtipuut tukahduta niitä. Lopuksi taimikko pitää harventaa. Jos työ tehdään oikea-aikaisesti, kasvaa uusi tasaikäinen kuusimetsä avohakatun tilalle. Hintalappu on kaikkine hoitotöineen kuitenkin kallis, ja avohakkuuta seuraa pitkä tuottamaton jakso, jolloin alue on myös virkistyskelvoton. Avohakkuukiertoa käyttävää metsänhoitotapaa kutsutaan usein kiertometsätaloudeksi.

Kun jatkuvassa kasvatuksessa poistettavat puut valitaan oikein, on menetelmä pääsääntöisesti yhtä kannattavaa tai kannattavampaa kuin talousmetsän avohakkuukierto. Tämä johtuu sekä suuremmasta tukkipuusaannosta että alentuneista hoitokustannuksista.

Jatkuvan kasvatuksen käyttöä puoltavat myös useat muut seikat, sillä avohakkuu lopettaa metsän muut käyttömuodot useiksi vuosikymmeniksi, kun ne jatkuvassa kasvatuksessa säilyvät hyvin tai melko hyvin. Esimerkiksi marjat ja sienet, metsäkanalinnut sekä virkistys– ja matkailukäyttö eivät katkea missään vaiheessa. Jatkuva kasvatus parantaa vesistöjen laatua, koska ojitusta tapahtuu vain rajoitetusti. Myös metsien hiilitase paranee, kun avohakkuun jälkeinen pitkä lähes puuton vaihe jää pois.

Lue lisää: Timo Pukkala, Erkki Lähde ja Olavi Laiho: Metsän jatkuva kasvatus. Julkaisija Joen Forest Consulting, Joensuu 2011

 

Alla olevassa kuvassa vasemmalla on tehty kiertometsätalouden mukainen avohakkuu, oikealla taas on tehty jatkuvan kasvatuksen mukainen voimakas suurten puiden poisto eli yläharvennus. Oikeanpuoleinen metsä säilyttää pitkälti virkistys– ja metsästysarvonsa. 

Vertaa kuvaa luontopolun tässä kohtaa olevaan jatkuvan kasvatuksen sekä toisaalta aiemmin avohakattujen ja kuusilla istutettujen metsien tilanteeseen. 

Metsän jatkuva kasvatus